Pro bono centrum Pro bono aliance

PRO BONO CENTRUM

Žádost o zprostředkování pro bono právních služeb klientovi neziskové organizace

! vyplnění takto označených polí je povinné *

1. Kontaktní informace neziskové organizace

Název neziskové organizace: *
Kontaktní osoba: *
Telefon: *
Mobil: *
Email: *

2. Základní informace o případu

Právní oblast: *

3. Informace o klientovi

Jméno a příjmení klienta: *
Věk: *
Bydliště (obec, část obce): *   
Státní občanství: *

4. Popis případu klienta (prosím neuvádějte osobní údaje klienta)

Prosím shrňte základní faktické okolnosti a problémy a uveďte všechna důležitá data.

*

5. Údaje ohledně řízení

Jméno a příjmení/název protistrany v případě soudního sporu:
Kontaktní údaje protistrany:
Soud /správní orgán/ jiná instituce, kde řízení probíhá:
Adresa soudu / jiné instituce:
Spisová značka:
        

6. Nařízená soudní / správní jednání / výslechy / jiné jednání

Typ jednání: soudní/správní jednání/výslech/ jiné jednání Instituce: Datum: Čas: Místo:

7. Jakou pomoc poskytuje Vaše organizace klientovi?

Jakou pomoc poskytuje Vaše organizace klientovi?

V případě, že pro bono služby budou zprostředkovány, bude Vaše organizace schopna, pokud to bude nutné, poskytnout klientovi následující formy pomoci? (zaškrtněte vše, co budete moci poskytnout).

8. Prověřila vaše organizace, že klient splňuje podmínky pro zařazení do systému zprostředkování pro bono právních služeb?

*

9. Je v současné době poskytována klientovi právní pomoc jinak?

*

10. Byla v téže věci poskytnuta klientovi právní pomoc jinak? Pakliže ano, proč bylo poskytování právní pomoci ukončeno?

*

Pokud máte jakékoliv dotazy kontaktujte nás na tel.: + 420 774 887 792.

<< Zpět


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance