Pro bono centrum Pro bono aliance
 

Jednotlivci

Pro bono centrum pro bono právní služby neposkytuje pouze je zprostředkovává.

 

Na Pro bono centrum se mohou obracet se žádostmi o zprostředkování právních služeb pouze nevládní organizace!

 

Jednotlivci, kteří usilují o zprostředkování bezplatných právních služeb se na Pro bono centrum nemohou obracet přímo, ale pouze prostřednictvím jiní nevládní organizace.

 

Pokud máte zájem o zprostředkování bezplatných právních služeb, neobracejte se na Pro bono centrum, obraťte se prosím na některou z nevládních organizací zapojených do pro bono centra (clearinghouse) a to podle jejich specializace. Seznam spolupracujících nevládních organizací najdete v sekci "Naši partneři".  Tato nevládní organizace, pak může pro vás požádat o zprostředkování pro bono právních služeb. O zprostředkování můžete požádat i jinou nevládní organizaci. Upozorněte ji na tyto internetové stránky, kde v sekci "Pro NNO" najdou informaci o tom, jak se do systému zapojit.

 

Pro bono centrum nepřijme žádost o zprostředkování pro bono právních služeb, pokud existuje jiný efektivní způsob, jak zajistit právní pomoc od státu. To znamená, že pokud jste účastníky občanskoprávního, správního nebo trestního řízení musíte nejprve požádat o ustanovení zástupce soudem v  občanskoprávním soudním řízení a v soudním řízením správním nebo o ustanovení zmocněnce v trestním řízení. Až v případě, že soud vaši žádosti o ustanovení zástupce nebo zmocněnce nevyhoví, obraťe se na některou ze spolupracujích nevládních organizací, která může podat pro vás žádost o zprostředkování pro bono právních služeb. Nemusíte žádat  o určení  advokáta  Českou advokátní komoru.

 

Důležité upozornění: V případě, že jsou klientovi na základě žádosti podané spolupracujcí nevládní organizací zprostředkovány bezplatné právní služby, vztahuje se brzplatnost pouze na odměnu za právní služby. Klient musí ze svých prostředků hradit náklady s poskytováním právních služeb spojené tj. soudní poplatky, náklady soudního řízení, hotové výdaje právního zástupce (např. cestovné) apod.

 

Pravidla fungování Pro bono centra najdete zde.

 

Pokud nechcete nebo nemůžete využít služeb Pro bono centra a potřebovali byste poradit, jak získat právní pomc jiným způsobem, můžete se obrátit na naši Poradnu dostupnosti právní pomoci.

 

 

 
 
 


Pro bono centrum je programem Pro bono aliance